Sprzeciw Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Samorządowcy wyrażają sprzeciw dyskryminacji i stygmatyzacji dzieci ze środowiska mniejszości niemieckiej. Foto: stowarzyszenie.lesnica.pl

Zarząd Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego pod przewodnictwem Łukasza Jastrzembskiego wydał stanowisko w sprawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 4 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobów wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.
„Jako przedstawiciele wszystkich szczebli samorządu terytorialnego z terenu województwa opolskiego i województwa śląskiego pragniemy wyrazić nasze oburzenie faktem wprowadzenia do obiegu prawnego rozporządzenia, które w sposób bezpośredni dyskryminuje i stygmatyzuje dzieci ze środowiska mniejszości niemieckiej”, czytamy m.i. w stanowisku.

Całość Czytaj TU

Schlesien Aktuell