Nie zawiedź swoich przodków!

Foto: vdg.pl

- Zdaniem przewodniczącego Związku Niemieckich Towarzystw Społeczno-Kulturalnych w Polsce z siedzibą w Opolu, Bernarda Gaidy udział w spisie ma (…) „ niezwykle ważne znaczenie dla nas Niemców, mieszkających w Polsce, gdyż na podstawie jego wyników rząd polski realizuje nie tylko zapisy Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, zapisy konstytucji RP, Europejskiej karty języków regionalnych i mniejszościowych, ale także zapisy Konwencji o ochronie mniejszości narodowych”. A, co za tym idzie - między innymi wysokość dotacji na działalność naszego Towarzystwa. Warto więc o tym pamiętać i nie odwlekając obowiązku spisać się!

Czytaj TU

N T S K w Pile 1992 – 2021