Głos przedsiębiorców

Szkody edukacyjne, kulturowe dla grup mniejszościowych oraz negatywny wpływ na działalność gospodarczą Foto: igsilesia.pl

Stanowisko Izby Gospodarczej Śląsk w sprawie ostatnio uchwalonych i wprowadzonych przez Rząd RP zmian w prawie w zakresie ograniczenia dostępności nauki języka niemieckiego w szkołach.
„Jako zrzeszenie przedsiębiorców pragniemy w tej kwestii zwrócić uwagę nie tylko na wywołane tym prawodawstwem szkody kulturowe dla grup mniejszościowych, ale również na zagadnienie wpływu tych zmian na naszą działalność gospodarczą”, czytamy w oświadczeniu.

Stanowisko Izby Gospodarczej Śląsk cztaj TU

Schlesien Aktuell