Genius Loci miszkańcow Opola

Wystawa „Genius Loci. Żywa energia dawnych mieszkańców Opola” przed budynkiem Archiwum Państwowego w Opolu, ul. Zamkowa 2, czynna jest do 20 stycznia. Foto: Archiwum Państwowe w Opolu

Za sprawą swoich dokonań, wynalazków, firm, które powołali do życia – przez kilkaset lat w XVIII, XIX i XX wieku rozsławiali rodzinne miasto oraz region daleko poza granicami Śląska. Byli przedsiębiorcami, naukowcami, pasjonatami, badaczami i mimo że żaden z nich nie ma dziś w Opolu swojej ulicy, placu czy nawet skweru – warto o nich pamiętać, a ślady ich działalności można nadal oglądać przemierzając miasto.
Wystawa „Genius Loci. Żywa energia dawnych mieszkańców Opola” przed budynkiem Archiwum Państwowego w Opolu, ul. Zamkowa 2, czynna jest do 20 stycznia.

Wochenblatt.pl