Versöhnung und Zukunft

Wer sind wir?

Die Radiosendung „Oberschlesisches Magazin der deutschen Minderheit Versöhnung und Zukunft“ der Deutschen Gemeinschaft „Versöhnung und Zukunft“ erscheint seit 30 Jahren jeden zweiten Montag um 20:05 Uhr im Radio Katowice. An der Radiosendung arbeitet ein Redaktionsteam von Autoren, Sprechern, Übersetzern, Produzenten und Musik-Redakteure. Je nach Thema der Sendung wird dieses Team durch geladene Gäste ergänzt. Das Magazin präsentiert aktuelle Fragen und Themen, die die deutsche Volksgruppe in Oberschlesien betreffen und informiert in Berichten, Interviews und Nachrichten über aktuelle Ereignisse und die Geschichte Oberschlesiens. Die Radiosendung präsentiert auch das Kulturerbe der Verbände der deutschen Minderheit in der Woiwodschaft Schlesien. Für Fragen stehen wir unter der Telefonnummer: +48 32 251 16 54 18 oder per E-Mail: deutschegem@tlen.pl zur Verfügung.
Kim jesteśmy?

Audycja radiowa „Górnośląski Magazyn Mniejszości Niemieckiej Pojednanie i Przyszłość” nadawana jest od roku 1991 w Radiu Katowice w każdy poniedziałek o godz. 20:05. Przygotowuje ją zespół redakcyjny składający się z autorów audycji, spikerów, tłumaczy, realizatorów i operatora muzycznego. W zależności od tematu nagrania, zespół zwiększa się o zaproszonych do realizacji gości. Magazyn prezentuje aktualne problemy i tematy dotyczące działalności niemieckiej grupy narodowej na Górnym Śląsku poprzez przygotowywane przez redakcję reportaże, wywiady i wiadomości o aktualnych wydarzeniach, jaki i felietony o historii naszego regionu. Audycja prezentuje także dorobek kulturalny stowarzyszeń mniejszości niemieckiej w województwie śląskim. W audycji prezentowane są również sprawozdania dźwiękowe z ważniejszych posiedzeń Niemieckiej Wspólnoty. Pytania prosimy kierować na numer telefonu: 32 251 16 54 18 lub elektronicznie na adres: deutschegem@tlen.pl